Platby

Směrnice pro stravování dětí od 1.1.2023

Pokud budete platit školné a stravné převodem z účtu, uvádějte správný variabilní symbol a do poznámek jméno dítěte (ne rodičů!)