Vítejte!

Jsme přesvědčeni, že škola nemá být jen místem pro získávání vědomostí a návyků, ale místem pohody, laskavosti, radosti, důvěry a společné tvořivé práce dětí i dospělých…

O nás

Mateřská škola Květná leží v zástavbě starších panelových domů i rodinných domků, v blízkosti lesoparku Hloučela. Má ideální podmínky na vzdělávání v rámci ekologické a environmentální výchovy dětí. Tato oblast je tedy východiskem pro naše vzdělávací záměry a realizaci činnostního a požitkového vzdělávání spolu s výchovou ke zdravému životnímu stylu. V blízkosti mateřské školy je Základní škola E. Valenty, kam odchází většina našich děti zahajujících školní docházku. V rámci spolupráce budeme postupně seznamovat předškolní děti s prostředím základní školy, aby se mohly lépe adaptovat v roli školáka.

Pracoviště MŠ Květná 4 je součástí MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34.  Má 6 učitelek. O děti se starají 3 provozní pracovnice. Součástí školy je školní jídelna, která zaměstnává 2 pracovnice, jídlo vaří jen pro MŠ Květná 4.

 

Kapacita pracoviště (75 dětí) je zcela naplněna.  Děti jsou rozděleny do tří tříd s celodenním provozem. V první třídě jsou děti věkově od 2,5 – 4 let, v prvním patře dvě třídy věkově smíšené od 4 – 6 ti let, včetně dětí s odkladem školní docházky. Vytváří se tak velmi dobré podmínky pro přirozenou socializaci dítěte v první velké skupině, se kterou se dítě setkává.

Cílem vzdělávání je kvalitní realizace školního vzdělávacího programu s názvem „Veliký je svět, chci jej poznat hned”“ v rámci přirozeného naplňování kompetencí dětí předškolního věku.

 

© 2023, design a programování – Brand Boost