ŠABLONY I OP JAK
Zapojili jsme se do projektu „Šablony I Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34“ (registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.03/00/22_002/0005093, poskytnuta dotace ve výši 1 219 437,- Kč). Harmonogram realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2025 Dotace je poskytnuta na podporu inkluzivního/společného vzdělávání (personální podpora MŠ – školní asistent).